Standaryzacja szkolenia?Absolutnie nie!

Szymon Janicki (Szkola Jazdy TV). Czy jest Pan zwolennikiem maksymalnej standaryzacji procesu szkolenia kierowców zawodowych?

Jan Buczek (Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych). Absolutnie nie. Uważam, że tutaj pewnego rodzaju elastyczność jest niezbędna. Narzucane sztywne ramy zupełnie nie przystają do rzeczywistości współczesnego świata.

Gość programu Porozmawiajmy o Branży uważa, że przyjęta strategia szkoleniowa w Polsce jest niewłaściwa, ponieważ określa bardzo rygorystycznie wszelkiego rodzaju warunki, standardy, parametry, a nie uwzględnia celu jakiemu to szkolenie powinno służyć.