Stan zagrożenia epidemicznego przedłużony

Od 31 marca do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie przedłużające stan zagrożenia epidemicznego w kraju. Rząd dokonuje przeglądu tzw. ustawy covidowej.

Stan zagrożenia epidemicznego zastąpił 16 maja 2022 roku stan epidemii.  Opublikowane 29 marca w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów wydłuża okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego do końca kwietnia.  Samorządy wskazywały, że obowiązującej ustawie towarzyszą liczne trudności, ponieważ tzw. specustawa covidowa zmienia treść przynajmniej kilkudziesięciu innych ustaw.