Spotkanie Związku Pracodawców OSK

Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Ośrodków Szkolenia Kierowców odbyło się 11. kwietnia w Jastrzębiej Górze. Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Renata Rychter była obecna na spotkaniu zdalnie.

Celem spotkania było, m.in. poinformowanie członków organizacji o bieżącej działalności związku oraz przedstawienie osób, które niedawno zasiliły jego szeregi. Dyrektor Renata Rychter przedstawiła plany Ministerstwa Infrastruktury w kontekście opracowywanych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia ośrodków szkolenia kierowców.  Omówione zostały m.in. zmiany do Ustawy o kierujących pojazdami, działanie ośrodków z poświadczeniem Super OSK oraz obniżenie opłaty egzaminacyjnej dla kandydatów korzystających podczas egzaminu z pojazdów OSK.