Senior na drodze-ogólnopolska akcja

Nowa ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna adresowana jest do osób powyżej 60 roku życia, przede wszystkim do rowerzystów, kierowców i pieszych. 

Celem inicjatywy jest podwyższenie wśród seniorów poziomu świadomości dotyczącej potencjalnych zagrożeń w ruchu drogowym. Podczas odbywających się na terenie całego kraju zajęć warsztatowych, uczestnicy poznają aktualne przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Ważnym elementem będzie dyskusja na temat wpływu przyjmowanych leków na zdolność prowadzenia pojazdów, a także wpływu zmian fizjologicznych, związanych z wiekiem, na bezpieczeństwo osób starszych na drodze. Przygotowane zostaną  specjalne materiały edukacyjne adresowane do osób starszych. Warsztaty będą organizowane w wielu lokalizacjach, m.in w Miejskich Ośrodkach Kultury i na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.