Scania zamyka fabrykę w Słupsku

Fabryka nadwozi autobusów zostanie zamknięta w pierwszym kwartale 2024 roku. Pracę straci 850 osób.

To wynik podjętej przez koncern decyzji o zmianie globalnej strategii produkcji autobusów. Decyzja została podjęta w związku ze spadkiem rentowności produkcji autobusów w związku ze spadającą liczbą zamówień. W tym segmencie rynku Scania zamierza rozwijać wyłącznie produkcję podwozi. Koncern podkreśla, że z powodu zmieniających się regulacji prawnych stawiających coraz większe wymagania producentom autobusów, konieczne są istotne nakłady inwestycyjne w rozwój nowoczesnych technologii. Pracę zachowa 200 pracowników w słupskim zakładzie produkcji podwozi typu K, który został uruchomiony jesienią 2022 roku.