Rządowy raport na temat stanu brd. Na drogach jest coraz bezpieczniej

Sejmowa Komisja Infrastruktury rozpatrzyła rządowy dokument na temat stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2022 roku.

Przedstawiając rządowy raport, minister Rafał Weber podkreślił znaczący, bo 15-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach w stosunku do roku poprzedniego. W okresie 12 miesięcy zmniejszyła się także liczba rannych w wypadkach drogowych, o ponad 6%, a liczba kolizji drogowych była niższa  o blisko 15%. Minister Weber zaznaczył, że 2022 to rok, w którym osiągnięte zostały najniższe statystyki związane z wypadkowością na przestrzeni 20 lat wykonywania dokładnych pomiarów. Jako powody poprawy sytuacji podane zostały znaczące inwestycje infrastrukturalne, nowe środowisko przepisów prawnych zaostrzające kary za najgroźniejsze wykroczenia drogowe oraz działania edukacyjne zmierzające do podniesienia ogólnej wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Minister Weber podkreślił znaczenie dwudziestoletniej pracy Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jej wkład na rzecz stałego podnoszenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.