Rzecznik praw obywatelskich wysłał do MSW pismo, w którym przedstawia zastrzeżenia dotyczące konstytucyjności przepisu rozporządzenia w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

Kwestionowana regulacja wyłącza możliwość zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wyniku odbytego szkolenia w stosunku do kierowcy wpisanego do ewidencji, który zgromadził 24 punkty.


Poza karami finansowymi na kierowców poruszających się niezgodnie z przepisami nakładane są również punkty karne. Po przekroczeniu 24 oczek dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami są odbierane. Jednak co sześć miesięcy kierowcy mogą wziąć udział w specjalnych kursach, które odejmują z konta kierującego sześć punktów. W takim szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie te osoby, które zgromadziły mniej niż 24 punkty. Tak przynajmniej mówi rozporządzenie ministra transportu.


„W ustawie Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą uczestnictwo w szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wyjątek od tej zasady dotyczy kierowców w okresie roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Zakładając racjonalność prawodawcy, należy przyjąć, że skoro wspomniana zasada i wyjątek od niej zostały określone w ustawie, to prawodawca nie upoważnił ministra spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia innych wyjątków od tej zasady” - czytamy w wystąpieniu RPO.


jaz

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0