Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

11 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 673 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Poniżej najważniejsze zmiany:

 • upoważnienie pracowników ośrodka szkolenia do wykonywania czynności przewidzianych wcześniej tylko dla kierowników ośrodka szkolenia
 • pobieranie PKZ bez konieczności podpisu elektronicznego
 • możliwość zaplanowania ćwiczeń i zajęć praktycznych po zakończeniu zajęć teoretycznych
 • doprecyzowanie dla kogo jest szkolenie okresowe
 • rezygnacja z modułowego prowadzenia szkoleń okresowych w formie kursu okresowego
 • zmiana redakcyjna dotycząca prowadzenia zajęć praktycznych przy użyciu symulatora
 • zmniejszenie wymiaru godzinowego szkolenia okresowego tylko w zakresie bloku C
 • wydanie przez OS zaświadczenia o uzyskaniu ŚKZ
 • obecność tłumacza przysięgłego i tłumacza języka migowego na teście kwalifikacyjnym
 • umożliwienie wydania papierowych świadectw kwalifikacji zawodowej potwierdzających ukończenie szkolenia okresowego wydanych dla osób, które rozpoczęły, ale nie zakończyły tego szkolenia przed 6 kwietnia br. oraz możliwość wydania prawa jazdy z kodem 95 lub karty kwalifikacji kierowcy na podstawie tych świadectw. Możliwość wydania prawa jazdy i karty na podstawie ww. świadectw kwalifikacji zawodowej będzie możliwa przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia
 • w załączniku nr 2 do rozporządzenia usunięcie pomyłki dotyczącej oznaczenia sposobu przeprowadzenia zajęć praktycznych
 • zmiana nazewnictwa w zakresie „temat” / „zagadnienie”

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Poniżej link do rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/673