Jesteśmy o krok bliżej urzeczywistnienia rewolucji - w Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie pierwsze z trzech najważniejszych rozporządzeń do Ustawy o kierujących pojazdami.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach zgodnie z tytułem określa:


1) szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego


2) Szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;


3) ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;


4) warunki i tryb:


a) przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,


b) przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,


c) postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego,


d) prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;


5) szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieru¬jących pojazdami;


6) wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;


7) wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.


Data wejścia w życie pokrywa się oczywiście z datą wejścia w życie ustawy - 19 stycznia 2013 r. i wszystko wskazuje na to, że tym bez falstartu.


red


Pełna treść rozporzadzenia w załączniku

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0