Renata Rychter dyrektorem DTD w MI

Na stanowisko Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego powołana została Renata Rychter.

Renata Rychter jest doktorem nauk prawnych (absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego), radcą prawnym, absolwentką aplikacji legislacyjnej, praktykiem z ponad 15-letnim doświadczeniem. Dr Rychter jest wykładowcą prawa gospodarczego i handlowego, postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji na uczelniach wyższych. W latach 2007-2011 zajmowała stanowisko przewodniczącej komisji egzaminacyjnych na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. ; autorka wielu publikacji książkowych i artykułów prasowych z zakresu transportu drogowego i dróg publicznych. Od 2003 r. zawodowo związana była z organami Inspekcji Transportu Drogowego – w latach 2007-2017 była Dyrektorem Biura Prawnego ITD, a w latach 2017–2019 Dyrektorem Generalny w Głównym Inspektoracie.