Rekordowy wzrost kwot mandatów

Dura lex, sed lex. Średnia kwota mandatu nałożonego przez policjantów wynosi obecnie 326 zł. To dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych.

Efektem drastycznego podniesienia stawek kar za wykroczenia drogowe jest rekordowa suma nałożonych przez policjantów kar w roku 2022. To łącznie 1 miliard 359 milionów złotych, przy 659 milionach w roku 2021. Nietrudno obliczyć, że to o 700 milionów więcej w skali jednego roku. Aż o 128% wzrosła średnia kwota nakładanego mandatu: ze 143 na 326 złotych. Najwięcej wykroczeń popełnili kierowcy z Mazowsza, Śląska, Wielkopolski, Małopolski. Najrzadziej przepisy łamali kierowcy w województwie lubuskim. Policja zaznacza, że najsurowiej karani są kierowcy znacznie przekraczający dopuszczalny limit prędkości. Aż 180 tysięcy kierowców zostało ukaranych mandatem w wysokości 800 złotych. Tyle kosztuje przekroczenie prędkości o 31 do 40 km/ godz. Kto wie, jakie wpływy do budżetu zostaną odnotowane w roku 2023 biorąc pod uwagę fakt, że we wrześniu zeszłego roku wprowadzony został przepis o drakońskich karach dla kierowców recydywistów.