Realia pracy kierowców zawodowych

Surowy taryfikator punktów karnych, zmieniające się przepisy regulujące pracę kierowców zawodowych, wojna w Ukrainie. To najbardziej oczywiste tematy do dyskusji w programie, który chcemy poświęcić rzeczywistości pracy kierowców i wyzwaniom stojącym przed branżą transportową nie tylko w przyszłości, ale już TERAZ.

  • Emigracja polskich kierowców do firm skandynawskich, niemieckich i francuskich,
  • brak wsparcia ze strony rządzących, a nawet zainteresowania branżą, która generuje lwią część PKB w Polsce,
  • naglącą potrzeba unowocześnienia, uatrakcyjnienia  i cyfryzacji szkoleń kierowców zawodowych (szkolenia zdalne, szkolenie z umiejętności przewidywania zagrożeń).

Z przedstawicielami branży: kierowcami i właścicielami firm transportowych chcemy rozmawiać o tym, co musi się zmienić w Polsce w zawodzie kierowcy 21 wieku, aby młodzież zaczęła go uważać za atrakcyjny.

Jakie będą następstwa braku dyskusji w Polsce na temat wyzwań, które w państwach Europy Zachodniej oraz w USA uznawane są za kluczowe dla branży? Amerykański think-tank transportowy inteligenttransport.com za najważniejsze zagadnienia uznaje, m.in.  koszt unowocześnienia i utrzymania floty, nowy model kierowcy zawodowego (który bardziej niż kierowcą stanie się osobą nadzorującą skomplikowane systemy informatyczne zarządzające pojazdem lub grupą pojazdów), zmiany klimatu i wiążące się z tym gwałtowne zjawiska pogodowe, nowy system węzłów logistycznych. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji, w czwartek 22 czerwca o godzinie 20.30.