Raport NIK: szkolenie kierowców w Polsce na żenującym poziomie

Raport Najwyższej Izby Kontroli jednoznacznie wskazuje, że szkolenie kierowców w Polsce wymaga natychmiastowych działań naprawczych. W jakich obszarach? Wygląda na to, że we wszystkich…

NIK wytyka resortowi infrastruktury fatalną nieskuteczność zarządzania szkoleniem kierowców. Ta nieskuteczność mierzona jest powtarzającymi się błędami w pytaniach egzaminacyjnych, niskim poziomem kompetencji kadr szkolących i prowadzeniem szkoleń ukierunkowanych wyłącznie na egzamin, a nie na jakościowe kształcenie przyszłych kierowców. Raport z działań kontrolnych prowadzonych przez NIK został zaakceptowany przez prezesa Izby w maju bieżącego roku. Fikcja szkolenia w Polsce to także niespójny system celów dydaktycznych i nieprzestrzeganie zasad organizacji egzaminów wewnętrznych w ośrodkach szkolenia kierowców. NIK w fatalnym świetle przedstawia również weryfikację kompetencji kandydatów na instruktorów: instruktorem może zostać osoba nie legitymująca się nawet średnim wykształceniem, bez umiejętności kształcenia bezpiecznych postaw przyszłych kierowców, ponieważ instruktorzy, podobnie jak kierowcy,  kształceni są wyłącznie… pod egzamin.