Przygotowywanie pytań egzaminacyjnych

  • Jak przebiega obecnie proces tworzenia i weryfikacji pytań egzaminu państwowego z teorii?
  • Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Michał Łydka, radca prawny.

Proces rozpoczyna się od przygotowania pytania przez osobę wchodzącą w skład komisji. Następnie, trzyosobowy zespół weryfikuje nowe pytanie lub pytania, które już znajdują się w katalogach zadań egzaminacyjnych. Warto pamiętać, że komisja zajmuje się nie tylko pytaniami egzaminu na prawo jazdy, ale także pytaniami dla egzaminatorów, dla instruktorów techniki jazdy, a także będącymi treścią testów kończących kwalifikację wstępną.

Artur Pluta (OSK Enigma Kielce) komentuje fakt odebrania podmiotom zewnętrznym możliwości opracowywania i nadsyłania propozycji pytań egzaminacyjnych:

„Nie wiem, do czego to zmierza. Obym się mylił i oby nie sprawdził się scenariusz, zgodnie z którym opracowywane i weryfikowane pytania testowe zostaną utajnione i baza pytań testowych będzie niedostępna dla szarego człowieka”.

Z kolei Marek Rupental (e-kierowca) uważa, że możliwość opracowywania i nadsyłania pytań przez podmioty zewnętrzne znacząco rozszerzyłoby horyzonty i zakres sprawdzanej wiedzy.