Przewoźnicy zawieszają protest na granicy z Ukrainą

Po 72 dniach protestu transportowcy podjęli decyzję o zawieszeniu akcji do 1 marca bieżącego roku. Protestujący podpisali porozumienie z ministerstwem infrastruktury. 

Przez 6 kolejnych tygodni prowadzone będą prace nad przygotowaniem nowych przepisów oraz sprawdzenie w praktyce kilku zaproponowanych rozwiązań. Wśród uzgodnionych postulatów znajduje się, m.in. uruchomienie w Dorohusku czterech pasów dla tzw. pustych powrotów, ujednolicenie zasad funkcjonowania elektronicznej kolejki dla Polaków i Ukraińców, wydłużenie zasad legalnego pobytu ciężarówek w Ukrainie do 60 dni. Rząd zobowiązał się do prowadzenia rozmów z Unią Europejską, których celem jest uzyskanie wsparcia dla polskich przedsiębiorców.   Jeśli rządzący nie wywiążą się ze swoich zobowiązań, protest zostanie wznowiony już 1 marca. Na granicy pozostaje cała infrastruktura zabezpieczająca protestujących, np. kontenery i naczepy, które używane były jako zaplecze socjalne.