W 2017 roku przychody 49 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z tytułu przeprowadzania egzaminów wyniosły prawie 268 mln zł. Najwięcej pieniędzy zainkasował ośrodek egzaminacyjny w Katowicach (ponad 20,5 mln zł). Ale w ciągu dwóch lat najwięcej środków na cele związane z BRD przeznaczył jednak WORD w Radomiu.

W połowie lutego resort infrastruktury wysłał do urzędów marszałkowskich pismo. Ministerstwo poprosiło o przesłanie szczegółowych danych, wymienionych aż w siedemnastu punktach. Resort interesowała m.in. liczba zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego egzaminatorów i pozostałych pracowników.


To nie wszystko. Ministerstwo pytało także o roczne koszty utrzymania infrastruktury WORD-ów, roczne koszty pracownicze zatrudnionych egzaminatorów i pozostałych osób zatrudnionych w ośrodkach. Resortowych urzędników ciekawią też pensje egzaminatorów. W piśmie pada pytanie o ich średnie wynagrodzenie w 2016 i 2017 roku oraz wysokość dodatków służbowych (funkcyjnych) w skali roku.


Dane, których nikt nigdy nie publikował


Ministerstwo chciałoby również wiedzieć, jakie są przychody WORD-ów, zarówno z przeprowadzonych egzaminów, jak i wynikające z prowadzonych działalności gospodarczych oraz szkoleń. Urzędy marszałkowskie są także proszone o podanie procentowego udziału pracy egzaminatora w koszcie egzaminu na prawo jazdy, kosztów odbycia obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla zatrudnionych egzaminatorów. Ostatnie dwa pytania też dotyczą finansów. Otóż marszałkowie mają podać kwoty, jakie oddają do ich budżetu poszczególne WORD-y oraz ile przeznaczają na działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego.


Ponieważ chyba jeszcze nikt przez dwadzieścia lat funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego nie pokusił się o zebranie i zaprezentowanie tak wielu danych na temat finansów tych jednostek, postanowiliśmy zrobić to my! W tym celu zgłosiliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury (jako nadawcy pisma) i szesnastu urzędów marszałkowskich (odbiorcy listu) z prośbą o udostępnienie nam tych ciekawych informacji. Dzięki temu jesteśmy w posiadaniu szczegółowych danych na wszystkich 49 WORD-ów.


Katowice z najwyższym przychodem z egzaminów


Na pewno nie może dziwić zestawienie przychodów osiąganych przez WORD-y z egzaminów w 2017 roku. Warto wspomnieć, że przychód jest to łączna wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w danym okresie rozliczeniowym. Dopiero po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania otrzymujemy dochód.


Najwięcej pieniędzy zainkasował ośrodek egzaminacyjny w Katowicach (ponad 20,5 mln zł). Ale to właśnie tam odbywa się najwięcej egzaminów w całej Polsce (w 2017 roku tylko na kategorię B przeprowadzono ponad 100 tys. egzaminów praktycznych). Tuż za Katowicami uplasowały się Warszawa (nieco ponad 13 mln zł), Kraków (ponad 12 mln) i Gdańsk (prawie 11,5 mln zł).


Najmniejszy przychód z egzaminów w 2017 roku zanotowały z kolei WORD-y w Przemyślu (niecałe 2,2 ml zł), Chełmie (nieco ponad 2,2 mln zł), Włocławku (niecałe 2,6 mln zł), Suwałkach (niecałe 2,7 mln zł) i Białej Podlaskiej (nieco ponad 2,8 mln zł). Średnio WORD w Polsce uzyskał w 2017 roku przychód na poziomie ponad 5,4 mln zł.
[caption id="attachment_9715" align="aligncenter" width="832"] Przychody WORD-ów z egzaminów przeprowadzonych w 2017 r.[/caption]

Radom sporo wydaje na… BRD


Co prawda WORD w Katowicach osiąga największe przychody z tytułu egzaminów na prawo jazdy, ale w 2016 i 2017 roku jego wydatki na działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego nie były najwyższe. Znacznie więcej pieniędzy przeznaczył na ten cel np. ośrodek egzaminacyjny w Radomiu. W ciągu dwóch lat wydano tam ponad 2,8 mln zł! Na co? Na przykład tylko od października do połowy grudnia 2017 roku pracownicy WORD-u w Radomiu odwiedzili 76 szkół i przekazali uczniom szkół podstawowych ponad 4 tys. sztuk specjalnych zestawów, w skład których wchodzą elementy odblaskowe w formie zawieszek. Była to kolejna edycja kampanii „Wyprawka dla pierwszoklasistów”. Takich akcji - skierowanych do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych - było jednak znacznie więcej.


Dużo pieniędzy na cele związane z BRD przekazały w latach 2016 i 2017 także WORD-y z Poznania (ponad 2 mln), Warszawy (1,95 mln zł), Konina (prawie 1,6 mln zł), Bydgoszczy (ponad 1,5 mln zł),   Piły (niecałe 1,5 mln zł) i Torunia (ponad 1,3 mln zł). Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te ośrodki działają na terenie trzech województw - mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.


Z kolei najskromniejsze kwoty na BRD przekazały wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego z Białej Podlaskiej (ponad 18 tys. zł), Przemyśla (ponad 43 tys. zł) i Legnicy (ponad 46 tys. zł). Uśredniając, każdy WORD w ciągu dwóch lat na cele związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego przekazał prawie 600 tys. zł.
[caption id="attachment_9716" align="aligncenter" width="834"] Środki przekazane przez WORD-y w 2016 i 2017 r. na działania związane z BRD.[/caption]

Jakub Ziębka


Dane dotyczące wszystkich WORD-ów znajdują się w tabelach. W kolejnej części naszego cyklu „Prześwietlamy WORD-y” zajmiemy się zarobkami egzaminatorów.

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0