W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1005 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Dokument uwzględnia wszystkie dotychczasowe zmiany. Rozporządzenie określa m.in.


1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury


technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;


2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,


kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej szkoleń okresowych oraz


zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego;


3) szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;


4) szczegółowe wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia;


5) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;


6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej i szkolenia okresowego;


7) wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.


 


mp, rb

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0