Przepis na bezpieczeństwo- po polsku i ukraińsku

  • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydała folder Przepis na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
  • Folder przygotowany został w dwóch wersjach- w języku polskim i ukraińskim.
  • Ma na celu podniesienie świadomości na temat obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Zawarte w nim informacje dotyczą praw i obowiązków uczestnika ruchu drogowego. Znajdziemy w nim także numery telefonów alarmowych i  zasady udzielania pierwszej pomocy. Folder zawiera oczywiście informacje na temat przepisów, które zostały wprowadzone lub uległy zmianie w ostatnich latach. M.in.

  • tworzenie korytarzy życia,
  • jazda na suwak, ujednolicenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia,
  • zwiększenie zakresu ochrony pieszego w regionie przejścia dla pieszych,
  • nałożenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego, w tym kwestie dotyczące korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych,
  • zachowania bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Obie wersje językowe zostały dostosowane do potrzeb osób niewidzących.