Przedsiębiorcy będą rejestrowani. Jak? Trwają uzgodnienia

ruch drogowy

Chodzi o nowelizację dostosowującą ustawę o transporcie drogowym do przepisów unijnych. Wymagają one utworzenia i prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego.

Według projektu założeń prowadzenie takiego rejestru miałoby zostać powierzone Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego. Znaleźliby się tam wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz osoby zarządzające transportem drogowym. Dane gromadzone rejestrze mają być jawne i publicznie dostępne. Jego wprowadzenie będzie wiązać się z opłatami rejestracyjnymi dla objętych nim podmiotów.

Postulowane zmiany w ustawie o transporcie drogowym można znależć na stronach Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/49161/katalog/49168

Dodaj komentarz