Projekty rozporządzeń w konsultacjach

W dniach 12-13 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod pozycjami nr 235, 236 i 241 opublikowano 3 projekty rozporządzeń dotyczące m.in. szkolenia kierowców zawodowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – link poniżej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361812

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy – link poniżej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361865

oraz bardzo oczekiwany przez środowisko szkoleniowe Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy – link poniżej

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361815

Wszystkie projekty trafiły do konsultacji społecznych z prośbą o przedstawienie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.