Projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został skierowany do Sejmu.

Projekt dotyczy poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Składka OC uzależniona od liczby punktów karnych, wyższe mandaty i punkty karne kasowane dopiero po dwóch latach –  to tylko niektóre propozycje zmian. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 grudnia 2021 roku.

Link do projektu: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-620-2021/$file/9-020-620-2021.pdf