Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, który przedłożył minister infrastruktury.

Projekt dostosowuje nasze przepisy do przepisów UE w obszarze, zasad dotyczących procedur zgłaszania pojazdów użytkowych wykazujących poważne lub niebezpieczne usterki stwierdzone podczas kontroli drogowej.

Zmiany:

Prowadzona przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego tzw. centralna ewidencja naruszeń zostanie powiększona o dodatkowe dane, które dotychczas nie były gromadzone. Chodzi o numer VIN pojazdu.
Gromadzenie nowych danych jest potrzebne do wymiany komunikatów między punktami kontaktowymi krajów UE dotyczących zgłoszeń wyników drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych wskazujących poważne lub niebezpieczne usterki.
Nowe rozwiązania pozwolą na sprawniejszą współpracę Inspekcji Transportu Drogowego z właściwymi organami innych unijnych państw.
Zaproponowane przepisy przyczynią się do zapobiegania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym związanej z różnymi poziomami kontroli stosowanymi przez poszczególne państwa członkowskie.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 9 miesiącach od ogłoszenia.

źródło: www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-transporcie-drogowym2