Projekt ustawy o UTO opublikowany. Użytkownicy będą zadowoleni? Piesi na pewno tak!

Trochę czasu już minęło odkąd pojawiły się na polskich ulicach pierwsze hulajnogi elektryczne, ale w końcu użytkownicy UTO będą mieli swoje prawa i obowiązki.

  • Hulajnogami elektrycznymi będzie można jeździć po chodnikach, ale tylko wtedy gdy nie będzie obok ścieżki rowerowej
  • Kierujący UTO jadąc po chodniku będzie musiał jechać wolno oraz ustępować pierwszeństwa pieszym
  • Maksymalna prędkość hulajnogi elektrycznej nie będzie mogła być większa niż 25km/h
  • Kierujący UTO będą mogli jeździć po ścieżkach rowerowych, drogach dla rowerów, przejazdów dla rowerów oraz pasach ruchu dla rowerów posiadając kartę rowerową
  • Kierujący UTO w przypadku braku drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów będą mogli poruszać się jezdnią drogi jeżeli obowiązująca prędkość na tej drodze wynosi nie więcej niż 30km/h
  • Minimalny wiek do korzystania z UTO to minimum 10lat. Zabrania się korzystania z UTO dzieciom młodszym niż 10lat, nawet pod opieką osoby dorosłej
  • Zabronione jest parkowanie gdzie popadnie. UTO musimy zaparkować w miejscu w którym nie będzie utrudniać ono ruchu ani zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym

Projekt ustawy o zmianie Ustawy Prawo O Ruchu Drogowym oraz Ustawy O Elektromobilności I Paliwach alternatywnych został opublikowany w minioną środę 7.08.2019 przez Rządowe Centrum Legislacji. Projekt trafił do konsultacji publicznych, które potrwają do 9.09.2019 roku.

Nowe przepisy wprowadzają do ustawy definicję UTO (urządzenie transportu osobistego).

Zgodnie z nowymi zmianami:

  • art. 2 pkt 47b) urządzenie transportu osobistegourządzenie konstrukcyjnie przeznaczone do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym urządzeniu, o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 0,9m, długości nieprzekraczającej 1,25m, masie własnej nieprzekraczającej 20kg, wyposażone w napęd elektryczny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25km/h
  • art.2 pkt 12a) pojazd elektryczny lekki – pojazd w rozumieniu art. 2 pkt 47, wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, oraz pkt 47b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania;

W ustawie jasno jest określone, że UTO może mieć tylko silnik elektryczny, który jest ekologiczny i nie zanieczyszcza powietrza tak jak w przypadku silnika spalinowego. Jeżeli urządzenia UTO nie będą spełniać warunków z nowych przepisów to sprzedawcy oraz firmy wypożyczające taki sprzęt będą miały pół roku od dnia wejścia ustawy w życie do tego aby dostosować swoje urządzenia do obowiązujących przepisów.

Ponadto nowela przewiduje także nową definicję roweru:

  • 47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; określenie to obejmuje również urządzenie transportu osobistego;

Obecnie w Polskim prawie nie ma żadnych regulacji dotyczących UTO stąd też użytkownicy tych mobilnych gadżetów traktowani są jeszcze jako piesi. Hulajnogi stały się już hitem głównie wśród młodzieży i już prawie 10% Polaków korzysta z takich urządzeń.

Albin Sieczkowski, bloger motoryzacyjny