Projekt obowiązkowych badań dla seniorów wycofany

Czy osoby powyżej 70 r.ż. powinny podlegać obowiązkowym badaniom lekarskim? Temat wraca co jakiś czas. Tymczasem Unia Europejska zarzuca pracę nad projektem. 

Według projektu procedowanego na forum Komisji Europejskiej, osoby powyżej 70 roku życia miały obowiązkowo podlegać okresowym badaniom lekarskim w kierunku psychofizycznych zdolności do kierowania pojazdami. Projekt spotkał się z krytyką ekspertów zajmujących się zarówno medycyną, jak i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Problemy zdrowotne nie dotyczą wyłącznie seniorów, a ograniczenie tematu bezpieczeństwa seniorów za kierownicą do kwestii zdrowotnych zostało uznane za uproszczenie problemu. Seniorzy zdecydowanie rzadziej niż kierowcy z młodszych grup wiekowych, podejmują ryzykowne decyzje i zachowania na drodze. Są często świadomi swoich ograniczeń związanych, np. z wydłużonym czasem reakcji, w związku z tym jeżdżą wolniej i ostrożniej.