Projekt “Miasteczka ruchu drogowego”

W czterech szkołach podstawowych w Stargardzie powstaną placówki edukacyjne, w których dzieci będą uczyć się bezpiecznego korzystania z dróg.

Inicjatywa pod nazwą miasteczka ruchu drogowego to przedsięwzięcie, które zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku. Źródłem finansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W placówkach dzieci wezmą udział w ćwiczeniach dotyczących przepisów drogowych. Najmłodsi uczyć się będą prawidłowego korzystania z przejść dla pieszych oraz poruszania się rowerem po mieście. Ponadto, jedna ze szkół zostanie wyposażona w mobilne miasteczko ruchu drogowego i tory przeszkód dla rowerzystów. Gumowe maty imitujące asfaltową nawierzchnię oraz miniaturowe znaki drogowe i sygnalizacja świetlna pomogą uczniom w praktycznym nabywaniu umiejętności. Celem tej formy edukacji jest wykształcanie dobrych nawyków od najmłodszych lat.