Progress Check czyli mikro egzamin

  • Progress Check czyli mikro egzamin dający możliwość podzielenia procesu oceniania na mniejsze elementy
  • Gościem programu Porozmawiajmy o Branży był Rafał Matuszak (e-kierowca) oraz Tomasz Sas (OSK Plan Grodzisk Mazowiecki)

Narzędzie daje instruktorowi i kursantowi szybką informację o postępie edukacyjnym. Kursant może je wykorzystywać na bieżąco, tuż przed egzaminem wewnętrznym i przed egzaminem państwowym. Chodzi o to, aby przyzwyczaić kursanta do częstego sprawdzania stanu wiedzy w określonym obszarze tematycznym wymaganym podczas egzaminu państwowego.

Tomasz Sas dodaje, że Progress Check umożliwia stały, codzienny kontakt z kursantem i monitorowanie jego pracy, na zasadzie „co wychodzi, co nie wychodzi, dlaczego nie wychodzi”.

„Jeżeli coś nie wychodzi, kursanci kontaktują się ze mną i tłumaczymy sobie na spokojnie dlaczego tak, a nie inaczej. Kursanci są zadowoleni z tego co robią”.