Prawo jazdy – szybciej i taniej, począwszy od czerwca tego roku

Francuskie Ministerstwo Finansów ma pomysł na obniżenie cen kursów na prawo jazdy i zwiększenie konkurencyjności ofert ośrodków.

Ministerstwo zadekretowało ujednoliconą formę umowy zawieranej pomiędzy ośrodkiem a kursantem.

Ujednolicone zapisy mają wykluczyć nadużycia, do których dochodziło w przypadku dodatkowych opłat. Proponowana formuła ma zawierać m.in. zapisy dotyczące anulowania kursu i związanych z tym opłat.
Rząd zapowiedział także zwiększenie ilości kursów odbywających się na automatach. W przypadku takiego kursu zmniejszona zostaje ilość godzin kursu podstawowego, co skróci drogę do egzaminu na prawo jazdy.