Prawo jazdy dla siedemnastolatków? Tak, we Francji

Od 1 stycznia 2024 roku młodzi Francuzi już w wieku 17 lat mogą otrzymać prawo jazdy kategorii B. Decyzja ma na celu promowanie autonomii młodych ludzi i zwiększenie możliwości znalezienia zatrudnienia.

Na mocy grudniowego dekretu opublikowanego w drugiej połowie grudnia, do egzaminu praktycznego może przystąpić siedemnastolatek, który zdał egzamin teoretyczny i odbył 20 godzin zajęć praktycznych. Co ciekawe, odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez niepełnoletnich kierowców poniosą rodzice, natomiast sami kierowcy będą ewentualnie odpowiadać karnie. Warto tutaj wspomnieć, że decyzja wpisuje się w tradycję praktyki prawa francuskiego, zgodnie z którą dość odważnie wprowadzane w życie są nowe regulacje. Realizacja wprowadzonych przepisów jest bacznie obserwowana w praktyce i bardzo szybko modyfikowana. Francuski ustawodawca stoi bowiem na stanowisku, że czym innym jest teoretyzowanie, a właściwy wymiar przepisu poznaje się dopiero w praktyce. Tak było na przykład z  wielokrotnie zmienianymi, podlegającymi ciągłej obserwacji, zasadami regulującymi obowiązek prowadzenia pojazdu przez świeżo upieczonych młodych kierowców pod opieką doświadczonego kierowcy, najczęściej rodzica.