Prawko na próbę-LIVE 25 sierpnia 2021 o 20:30

Od lat powszechnie uznaje się niedoświadczonych kierowców za stanowiących największe
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Młodzieńcza brawura w połączeniu z
brakiem wyobraźni i niedostatecznymi umiejętnościami kierowania pojazdem stanowią
bardzo niebezpieczną mieszankę dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. A jeśli
dodamy do tego wątpliwą skuteczność w wychwytywaniu i eliminowaniu młodych „piratów”
z grona kierowców, sytuacja staje się bardzo niebezpieczna.
Od lat dyskutujemy o różnych wariantach prawka na próbę. Rozmaite pomysły dotyczące
okresu próbnego, zakazu poruszania się z maksymalną prędkością, oznakowania pojazdu
zielonym listkiem lub obowiązek uczestnictwa w kursie reedukacyjnym za popełnione
wykroczenia drogowe, a nawet cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami- to tylko
niektóre z licznych pomysłów na zdyscyplinowanie młodzieży na drogach. Część z nich byłą
inwencją polskich ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, inne stanowiły próbę
wprowadzenia na polskich drogach pomysłów z państw o znacznie wyższym poziomie
bezpieczeństwa na drogach.
Niestety, nie wiemy jak skuteczne okazałyby się w praktyce, ponieważ nigdy nie zostały
wprowadzone. Powodem były problemy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
a następnie Ministerstwa Cyfryzacji z przygotowaniem i wdrożeniem Centralnej Ewidencji
Pojazdów.
25 sierpnia w programie Porozmawiajmy o Branży będziemy dyskutować o pomysłach na
drugi etap szkolenia młodych kierowców, weryfikację ich umiejętności, ewaluację
skuteczności kształcenia w OSK, z którego pochodzą. Serdecznie zapraszamy do oglądania i
udziału w dyskusji, transmisja na portalu szkola-jazdy.pl oraz na Facebooku i Youtube.