Zachodniopomorskie: 48 osób niepełnosprawnych ruchowo i słabosłyszących lub niesłyszących może liczyć na sfinansowanie kursu na prawo jazdy.

Nabór do trzeciej edycji programu trwa do 22 grudnia. Mogą z niego skorzystać osoby niepełnosprawne ruchowo (upośledzenie narządu ruchu, zanik mięśni, brak 1 lub 2 kończyn) oraz słabosłyszące lub niesłyszące pełnoletnie zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, w wieku aktywności zawodowej, niepracujące, posiadające ważne orzeczenie lekarskie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub słuchu.


Szczegóły projektu:


Projekt ma na celu zwiększanie szansy aktywnego rozwoju zawodowego i społecznego poprzez likwidację barier w transporcie indywidualnym dla 48 osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego oraz wzrost kompetencji miękkich niezbędnych tym osobom na rynku pracy.


Główny cel zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:


- realizację prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier transportowych w transporcie indywidualnym utrudniających im funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji uczestników projektu dzięki zdobyciu prawa jazdy kategorii B,


- pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy,


- pomoc w ocenie posiadanych predyspozycji zawodowych,


- poznanie swoich możliwości,mocnych stron, aby wykorzystać szansę na rozwój,


- poprawa umiejętności psychomotorycznych, która pozwoli osobom stać się wydajniejszym pracownikiem,


- zdobycie umiejętności koniecznych do sprawnego poruszania się na rynku pracy,


- zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, będących adresatami projektu, do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji,


- wzrost znajomości praw osób niepełnosprawnych wynikających z przepisów prawa pracy.


W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:


- zajęcia teoretyczne z zakresu nauki jazdy - 30 godzin,


- zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy - 70 godzin (w tym 4 godziny na symulatorze),


- podstawy obsługi technicznej pojazdu - 12 godzin,


- wsparcie psychologiczne - diagnoza predyspozycji i ograniczeń zawodowych, osobowościowych - indywidualne spotkania z psychologiem - 4 godziny,


- budowanie planu kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i motywacji do pracy - 12 godzin,


- trening umiejętności psychomotorycznych - 12 godzin,


- warsztaty radzenia sobie ze stresem - 12 godzin,


- warsztaty uczące asertywności, budowania adekwatnego obrazu siebie, autoprezentacji, szczególnie w aspekcie rozmowy kwalifikacyjnej - 12 godzin,


- prawo pracy z punktu widzenia pracownika niepełnosprawnego - 6 godzin.


szczegóły na www.zprawemjazdylatwiej.pl


 

redaktor felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0