Prawko dla niepełnosprawnych

znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zachodniopomorskie: 48 osób niepełnosprawnych ruchowo i słabosłyszących lub niesłyszących może liczyć na sfinansowanie kursu na prawo jazdy.

Nabór do trzeciej edycji programu trwa do 22 grudnia. Mogą z niego skorzystać osoby niepełnosprawne ruchowo (upośledzenie narządu ruchu, zanik mięśni, brak 1 lub 2 kończyn) oraz słabosłyszące lub niesłyszące pełnoletnie zamieszkujące województwo zachodniopomorskie, w wieku aktywności zawodowej, niepracujące, posiadające ważne orzeczenie lekarskie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu lub słuchu.

Szczegóły projektu:

Projekt ma na celu zwiększanie szansy aktywnego rozwoju zawodowego i społecznego poprzez likwidację barier w transporcie indywidualnym dla 48 osób niepełnosprawnych z województwa zachodniopomorskiego oraz wzrost kompetencji miękkich niezbędnych tym osobom na rynku pracy.

Główny cel zostanie zrealizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

– realizację prawa osób niepełnosprawnych do swobodnego poruszania i przemieszczania się poprzez likwidację barier transportowych w transporcie indywidualnym utrudniających im funkcjonowanie w życiu zawodowym i społecznym poprzez podniesienie kwalifikacji uczestników projektu dzięki zdobyciu prawa jazdy kategorii B,

– pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy,

– pomoc w ocenie posiadanych predyspozycji zawodowych,

– poznanie swoich możliwości,mocnych stron, aby wykorzystać szansę na rozwój,

– poprawa umiejętności psychomotorycznych, która pozwoli osobom stać się wydajniejszym pracownikiem,

– zdobycie umiejętności koniecznych do sprawnego poruszania się na rynku pracy,

– zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych, będących adresatami projektu, do dóbr i usług oraz wszechstronnej rehabilitacji,

– wzrost znajomości praw osób niepełnosprawnych wynikających z przepisów prawa pracy.

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania:

– zajęcia teoretyczne z zakresu nauki jazdy – 30 godzin,

– zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy – 70 godzin (w tym 4 godziny na symulatorze),

– podstawy obsługi technicznej pojazdu – 12 godzin,

– wsparcie psychologiczne – diagnoza predyspozycji i ograniczeń zawodowych, osobowościowych – indywidualne spotkania z psychologiem – 4 godziny,

– budowanie planu kariery zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i motywacji do pracy – 12 godzin,

– trening umiejętności psychomotorycznych – 12 godzin,

– warsztaty radzenia sobie ze stresem – 12 godzin,

– warsztaty uczące asertywności, budowania adekwatnego obrazu siebie, autoprezentacji, szczególnie w aspekcie rozmowy kwalifikacyjnej – 12 godzin,

– prawo pracy z punktu widzenia pracownika niepełnosprawnego – 6 godzin.

szczegóły na www.zprawemjazdylatwiej.pl

 

1 komentarz do “Prawko dla niepełnosprawnych”

  1. Pingback: dmt vape carts canada

Dodaj komentarz