Prawie 5500 kierowców po zażyciu substancji odurzających

Mówimy tylko o przypadkach ujawnionych przez policję. I to tylko w 2022 roku. Dane zostały podane przez wiceministra spraw wewnętrznych i administracji w odpowiedzi na interpelację poselską.

Maciej Wąsik, odpowiadając na interpelację posłanki Joanny Fabisiak, wykorzystał informacje Komendy Głównej Policji. Minister Wąsik powiedział, cytujemy: “Każdy kierowca kontrolowany przez funkcjonariuszy, niezależnie od powodu, jest poddawany ocenie pod kątem pozostawania pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W przypadku, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem takiego środka, policjant jest zobowiązany do przeprowadzenia badania w celu ustalenia jego obecności w organizmie”. W związku z tym, że podana liczba: 5421 kierowców w 2021 roku jest mniejsza o ponad 470 przypadków niż w roku poprzednim, minister wyraził nadzieję, że mamy do czynienia z tendencją spadkową.