Poziom szkolenia kierowców jest dramatyczny. Apel NIK

Sytuacja w systemie szkolenia kierowców jest katastrofalna. Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na żenującą jakość kursów i niski poziom pracy instruktorów. Niedostateczną ocenę otrzymały także Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. 

NIK uważa, że niska jakość kształcenia kierowców na wszystkich poziomach przekłada się bezpośrednio na nieakceptowalnie wysoką liczbę wypadków, których sprawcami są niedoświadczeni kierowcy. Inspektorzy wskazują negatywne następstwa tzw. turystyki egzaminacyjnej- kursanci wybierają ośrodki egzaminacyjne w mniejszych miejscowościach, bo tam po prostu łatwiej jest zdać egzamin. Przypadek Łomży, w której do egzaminu podeszło aż 4000 mieszkańców Warszawy, jest koronnym przykładem patologii egzaminacyjnej. NIK krytykuje branżową praktykę uczenia pod egzamin, dla wszystkich: ośrodków szkolenia, instruktorów i samych kandydatów liczy się tylko zdanie egzaminu. Nagminne jest to, że kursanci podchodzą do egzaminu wielokrotnie, nawet w czasie tego samego dnia, bez wykupienia dodatkowych jazd dla podniesienia poziomu umiejętności. Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje utajnienie bazy pytań egzaminacyjnych, ponieważ w obecnym stanie kandydaci na kierowców, zamiast rozwijać świadomość i wiedzę, bezrefleksyjnie wkuwają pytania i odpowiedzi egzaminacyjne.