Posiedzenie Komisji Infrastruktury 27.10.2021

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504)
– przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Jerzy Polaczek.