Posiedzenie Komisji Infrastruktury – 13 października 2021

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw