Posiedzenie Komisji Infrastruktury 06.06.2021

Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2020 roku” (druk nr 1271)
– przedstawia Minister Infrastruktury.
Informacja na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach w kontekście wniosków o przywrócenie bądź ustawienie radarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach
– przedstawiają: Minister Infrastruktury oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.