Port wiedzy

  • Na naszych oczach toczy się rewolucja- rewolucja w nauczaniu, a branża szkolenia kierowców doświadcza jej na co dzień.
  • O charakterystyce nowoczesnego nauczania i uczenia się dyskutowaliśmy podczas programu Porozmawiajmy o Branży.

Wszystkie instrumenty, narzędzia online dostępne w formie wykładów, testów, podręcznika, kanałów do kontaktu z kursantem stanowią współczesny odpowiednik klasycznej biblioteki lub czytelni. Maciej Matuszak (E-Kierowca) określa je jako niezbędne narzędzia do codziennego wykorzystania, zarówno przez instruktora, jak i kursanta.

„To narzędzia, z których możemy i powinniśmy korzystać. To różne źródła w jednym miejscu, które są skatalogowane w taki sposób, aby łatwo nam było się po nich poruszać. Wiedza, wykłady na żywo online lub w ośrodku są odpowiednio zsynchronizowane. My ułożyliśmy wykłady na żywo w formie dziesięciu spotkań. Dzięki temu kursant wie dokładnie jaka jednostka lekcyjna była realizowana w danym dniu. To bardzo ułatwia naukę, organizację pracy kursantowi”.

Oznacza to, że jeśli kursant nie mógł być obecny podczas wykładu w ośrodku, ma dostępny port wiedzy, dzięki któremu może obejrzeć wykład w Internecie. Może skorzystać z podręcznika i przerobić wiedzę, która była prezentowana w czasie wykładu. Następnie rozwiązać zadania testowe, zbadać postęp wiedzy, skontaktować się z instruktorem, zadać pytania i uzyskać odpowiedzi. Umożliwia to czytelne i intuicyjne poruszanie się po porcie wiedzy.