Porozumienie między Niemcami a Komisją Europejską

Komisja Europejska przedstawi Niemcom propozycję, na mocy której po roku 2035 dopuszczone zostaną do sprzedaży pojazdy spalinowe zasilane paliwami wyłącznie neutralnymi dla klimatu.

Chodzi o tak zwane e-paliwa produkowane z czystej energii, dla których wyznaczona zostanie nowa kategoria pojazdów. Paliwo syntetyczne, które odzyskuje dwutlenek węgla z atmosfery nie jest jeszcze produkowane na szeroką skalę, ale za dwanaście lat sytuacja może ulec zmianie. To dzięki temu porozumieniu 28 marca Rada Unii Europejskiej ostatecznie przyjęła przepisy, na mocy których od 2035 roku nie będzie można w Unii Europejskiej kupić i zarejestrować nowego auta spalinowego. Niemcy przez długi czas popierały założenia programu ograniczenia emisji, jednak kilka tygodni temu Berlin niespodziewanie zagroził wetem. Do ostatecznej akceptacji Komisja Europejska skłoniła rząd niemiecki deklaracją, że zakaz sprzedaży nie będzie obejmował samochodów napędzanych bezemisyjnymi paliwami syntetycznymi.