Porażka Narodowego Planu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z lat 2013-2020

I co na to Ministerstwo Infrastruktury? Nic. Odpowiada, że obecnie realizowany jest Narodowy Plan Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030…

Poseł Michał Jaros wystosował do Ministerstwa Infrastruktury serię pytań, interpelacji dotyczących stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Podkreślając, że założenia poprzedniego Narodowego Planu BRD nie zostały zrealizowane, dopytuje o działania, zamierzenia, założenia i realizacje… W odpowiedzi, Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, informuje posła o planie aktualnej dziesięciolatki i odsyła posła do szeregu dokumentów, m.in. “Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i działania realizowane w tym zakresie” oraz “System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego”. Jednocześnie Weber przedstawia statystyki porównawcze wypadków za lata 2021 i 2022. We wszystkich analizowanych kategoriach: wypadki, zabici, ranni, kolizje wartości liczbowe za rok 2022 są niższe, czasem zdecydowanie niższe niż za rok 2021.