Polski senior na przejściu dla Pieszych

Senior na drodze

Serwis BRD24 dotarł do wyników ankiet przeprowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących pierwszeństwa dla pieszych- grupa badanych to seniorzy.

Wyniki pokazują, że 70 procent badanych uznało, że ma pierwszeństwo już przed przejściem dla pieszych oraz bezwzględne pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem.

Seniorzy wiedzą, że nie wolno im wejść na jezdnię, jeśli do przejścia zbliża się pojazd z dużą prędkością. 29 procent badanych stwierdziło, że pojazd jadący z prędkością 50 km/h zawsze zatrzyma się przed przejściem dla pieszych.

Wyniki badań wskazują na to, że seniorzy uznają kulturę jazdy za prawo, zgodnie z którym kierowca ma obowiązek przepuścić seniora na przejściu dla pieszych.

Badania przeprowadzane były podczas szkoleń dla seniorów, z rejonów Polski, w których dochodzi do największej ilości wypadków z ich udziałem.
Być może sprawę rozwiąże planowana zmiana dotycząca przejść dla pieszych.