Policyjna akcja: Myśl trzeźwo

Przez pierwsze 2 tygodnie stycznia Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji prowadzić będzie adresowaną do kierowców akcję informacyjno-edukacyjną. Celem akcji jest uświadomienie kierowcom skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. 

W ostatnich tygodniach i miesiącach sporo jest rozmaitych akcji informacyjno-edukacyjnych Policji. Tym razem policjanci chcą kształtować świadomość kierowców w zakresie odpowiedzialności karnej za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu i niebezpieczeństwa prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu poprzedniego dnia. Policjanci zamierzają informować kierowców o możliwości i potrzebie sprawdzania obecności alkoholu w organizmie w jednostkach Policji. 
Akcja Myśl trzeźwo będzie promowana na stronach internetowych Policji i w mediach społecznościowych. Aplikacja Yanosik, która jest partnerem akcji, udostępni materiały edukacyjne na temat konsekwencji prawnych kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.