W projekcie ustawy o jawności życia publicznego, przedstawionym przez ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, zwiększono liczbę osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, do których mają mieć wgląd wszyscy obywatele. Na liście znaleźli się też egzaminatorzy!

Projekt jest już po pierwszych konsultacjach społecznych, ale wiadomo już, że odbędą się kolejne. Kiedy? Pod koniec tego miesiąca. Obecna wersja projektu zakłada, że ustawa zacznie obowiązywać już 1 stycznia 2018 r.


Co możemy w nim przeczytać? Ano m.in. to, że do składania oświadczenia majątkowego byliby zobowiązani także egzaminatorzy! Komu? Marszałkowi województwa. Ten musiałby takie dane publikować. Takie oświadczenie dotyczyłoby zarówno majątku osobistego, jak i tego objętą małżeńską wspólnością majątkową.


W oświadczeniu majątkowym podaje się m.in. informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, członkostwie w organach spółek prawa handlowego i innych osób prawnych, w tym fundacji i stowarzyszeń, posiadanych akcjach i udziałach w spółkach prawa handlowego, zatrudnieniu i wykonywaniu zajęć w innych firmach lub instytucjach.


Wedle projektu, oświadczenie majątkowe składa się w formie pisemnej lub elektronicznej. Trzeba byłoby to zrobić w terminie 14 dni od objęcia stanowiska i co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego.


„Bardzo ważną zmianą, zawartą w obecnym projekcie ustawy, jest obowiązek wykazywania w oświadczeniu majątkowym również zmian dotyczących sytuacji majątkowej, które miały miejsce w ciągu roku. Ta zmiana ma fundamentalne znaczenie, bowiem daje możliwości uzyskania realnego obrazu stanu majątkowego w okresie między kolejnymi oświadczeniami. Do tej pory procedura składania oświadczenia majątkowego powodowała, że obraz stanu posiadania miał charakter bardzo wyrywkowy i mógł być mylący” - czytamy w uzasadnieniu do projektu.


Jakub Ziębka

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0