Pogłębione badania kandydatów w kierunku uzależnień.

Ministerstwo Infrastruktury uważa, że istnieją odpowiednie narzędzia umożliwiające skuteczną standaryzację badań lekarskich i psychologicznych mających na celu wykrycie uzależnienia kandydatów na kierowców zawodowych od alkoholu i innych niedozwolonych środków odurzających. 

Poseł Kazimierz Matuszny zgłosił interpelację, w której zwraca uwagę, że badania w zakresie psychologii transportu powinny wykrywać, czy badany ma zaburzenia osobowości skutkujące lekceważeniem norm prawnych. Zaznacza, że wszystkie szczególnie dokładnie powinni być diagnozowani kandydaci na kierowców zawodowych. W odpowiedzi minister Rafał Weber zwraca uwagę, że badania psychologiczne mają charakter deklaratywny. Jako rozwiązanie wskazał test AUDIT, który stosowany jest w przesiewowej diagnostyce tzw. picia ryzykownego. Jednak dopiero diagnoza nozologiczna określa aktualny stan zdrowia psychicznego i weryfikuje, czy osoba potrzebuje pomocy terapeutycznej. Weber podkreśla, że obowiązkiem psychologów transportu jest prowadzenie pogłębionego wywiadu w kierunku uzależnień podczas dokonywania analizy dojrzałości społecznej i emocjonalnej.