Podział pracy i nowe twarze w Ministerstwie Infrastruktury

Zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury weszło w życie 21 stycznia. Przedstawia nowe osoby w resorcie i określa obszar ich obowiązków.

Minister Dariusz Klimczak delegował Pawła Goncarza na stanowisko Podsekretarza Stanu, który podejmował będzie decyzje w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, dróg publicznych i transportu drogowego. Goncarz sprawował będzie także nadzór nad Generalnych Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego. Zakres jego obowiązkóww będzie obejmował także nadzór nad realizacją zadań przez Departament Dróg Publicznych, Departament Transportu Drogowego i Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W razie nieobecności Pawła Goncarza, zastępuje go Piotr Malepsza, także Podsekretarz Stanu.