Podsumowanie roku – LIVE 5 Stycznia 2022 o godzinie 20:30

Powoli odchodzący rok 2021 był dla branży szkolenia kierowców czasem wyzwań w błyskawicznie zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata. Rozmawiając z Wami podczas programów i szkoleń transmitowanych przez Szkołę Jazdy TV w czasie świątecznego tygodnia, dyskutowaliśmy o najważniejszych wydarzeniach mających doniosły wpływ na branżową rzeczywistość mijających dwunastu miesięcy. Bardzo często wskazywaliście i podkreślaliście, że będą one kształtowały funkcjonowanie szkół kierowców przez najbliższe lata.

5 stycznia, w programie Porozmawiajmy o Branży zamierzamy rozmawiać z Wami o tym, jak z zawodowego punktu widzenia zapamiętacie rok 2021…

Jak oceniacie drugi rok pandemii koronawirusa pod kątem wpływu na branżę szkolenia kierowców oraz indywidualnie Wasze firmy?
Czy rzeczownik brak i jego synonimy są rzeczywiście najczęściej używanymi słowami w kontekście funkcjonowania OSK? Brak stabilizacji, brak instruktorów, brak jasnej wizji rozwoju branży…
Jakie jest Wasze zdanie na temat trybu wprowadzenia i jakości zmian legislacyjnych, które już weszły w życie? A także tych, które zaczną obowiązywać za kilka miesięcy?
Czy galopująca inflacja i wzrost cen wymagały już od Was podjęcia konkretnych działań?

I z drugiej strony…

W jakim stopniu epidemia stała się katalizatorem niezbędnych zmian i szans na przyszłość? Bo przecież nauczanie hybrydowe wykorzystujące nowoczesne oprogramowanie i możliwości Internetu to już codzienna rzeczywistość ośrodków szkolenia kierowców.
Jakich zmian w Waszych szkołach jazdy wymagało wprowadzenie standardu nauczania hybrydowego, aby w pełni wykorzystać możliwości pracy online?
Jaką wartość dodaną widzicie w wykładach online na żywo, kontakcie z kursantem przy pomocy nowoczesnych kanałów komunikacji zdalnej, możliwości monitorowania postępu wiedzy?
A w jakich obszarach pracy zdalnej identyfikujecie wyzwania?

To był bardzo wymagający rok. Podsumujmy go wspólnie.