Na posiedzeniu w dniu 22.07.2020 sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła plan pracy na okres sierpień-grudzień 2020. Wiele zagadnień ujętych w planie to tematy z pierwszego półrocza 2020 r.

W wykazie prac na drugie półrocze 2020 znalazły się m. in.:

  • Informacja Ministra Infrastruktury na temat realizacji działań w zakresie obszaru opieki powypadkowej ofiar wypadków drogowych i ich rodzin. Usprawnienie systemu pomocy ofiarom wypadków drogowych i ich rodzin w Polsce (październik)
  • Informacja MSWiA i MI na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach w kontekście wniosków spływających z komend powiatowych Policji i samorządów o przywrócenie bądź ustawienie radarów w najbardziej niebezpiecznych miejscach (październik)
  • Informacja Ministra Infrastruktury na temat pożądanych zmian w systemie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców w celu podniesienia poziomu przygotowania tych osób do egzaminów na prawo jazdy i udziału w ruchu drogowym (listopad)
  • Informacja Ministra Infrastruktury na temat aktualnych problemów polskich przewoźników w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych na rynku Unii Europejskiej (listopad)
Przyjęty plan pracy komisji będzie aktualizowany z uwzględnieniem realizowanego procesu legislacyjnego.


Krzysztof Ledzion felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0