Jeszcze w tym miesiącu Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych udostępni w Portalu Starosty funkcjonalność płatności online oraz za pośrednictwem terminala POS. Z kolei w portalu Info-Car.pl udostępniona zostanie możliwość sprawdzenia przez kierowcę lub właściciela pojazdu czy zatrzymany dokument został już przekazany do właściwego wydziału komunikacji.

Integracja systemów Pojazd i Kierowca z terminalami płatniczymi w wydziałach komunikacji starostw powiatowych pozwala na dokonywanie płatności za czynności administracyjne kartą płatniczą bezpośrednio przy stanowisku obsługi klienta. Można też wykonać przedpłatę  online, np. za wydanie prawa jazdy czy rejestrację pojazdu. Dzieje się to za pośrednictwem portalu Info-Car.pl, co usprawnia proces obsługi w samym urzędzie. Okazanie potwierdzenia transakcji - opatrzonego indywidualnym numerem oraz kodem QR - wystarcza, żeby w prosty sposób zidentyfikować w systemie właściwą sprawę.


Nie ma terminalu? Jest aplikacja!


Umieszczenie terminali bezpośrednio na stanowisku, przy którym obsługiwany jest interesant spowodowało, że jakość i czas obsługi uległy znacznej poprawie. Dlatego klienci urzędów bardzo chętnie korzystają z możliwości płacenia kartami. Nie wszędzie możliwe jest jednak zainstalowanie terminalu płatniczego. Żeby rozwiązać ten problem, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych przygotowała dodatkowy moduł będący rozwinięciem systemu Info-Car.pl - aplikację kasową. Umożliwia ona pobieranie opłat w kasie, przy jednoczesnym dostępie do funkcjonalności Info-Car.pl  w systemach Pojazd i Kierowca oraz WORD.


Najważniejszymi atutami tego rozwiązania są: powiązanie płatności z daną sprawą, realizacja należności za pośrednictwem karty płatniczej przy zachowaniu stałej opłaty manipulacyjnej oraz możliwość wymiany danych o zrealizowanych transakcjach z systemami finansowo-księgowymi urzędu. Opracowana przez PWPW aplikacja jest bezpłatna dla klientów. Moduł Kasowy, oprócz płatności dla Systemów Pojazd i Kierowca, może również realizować obsługę każdej innej opłaty za czynności administracyjne w urzędzie.


Jak płacić?


Obsługa płatności może się odbywać w punkcie kasowym, który nie jest połączony z systemami Pojazd i Kierowca oraz WORD, na dwa sposoby. W pierwszym, klient otrzymuje od urzędnika dokument wydrukowany z Systemu Pojazd/Kierowca lub WORD, stanowiący polecenie zapłaty. Wszystkie dane o płatnosci i płatniku zawarte są również w nadrukwanym kodzie QR. Interesant przedstawia wydruk kasjerowi, który może wczytać wszystkie niezbędne informacje do aplikacji kasowej. Dzieje się to porzez zeskanowanie kodu QR na poleceniu zapłaty. Następnie klient uiszcza opłatę w okienku kasowym kartą płatniczą i  powraca ze stosownym dokumentem potwierdzenia do urzędnika obsługującego jego sprawę. Operator systemu może zweryfikować dokonaną płatność w swoim systemie również poprzez odczytanie kodu QR na dokumencie potwierdzenia zapłaty.


Drugi z możliwych scenariuszy płatności rozpoczyna się przy stanowisku kasowym, które wyposażone jest w Moduł Kasowy oraz terminal POS. Po opłaceniu za pośrednictwem karty płatniczej rachunku, interesant otrzymuje wydruk, po czym udaje się z potwierdzeniem zapłaty za wybraną sprawę urzędową do okienka obsługi klienta. Urzędnik, podobnie jak w poprzednim przypadku, odczytuje z potwierdzenia opłaty kod QR, w którym zawarta jest informacja o zrealizowanej płatności i potwierdza ten fakt w Systemie Pojazd lub Kierowca.


Moduł Kasowy posiada szereg funkcjonalności ułatwiających kasjerowi obsługę płatności kartą, jak automatyzacja komunikacji z terminalem POS, baza danych o płatnikach (wyszukiwanie po danych płatnika), budowanie własnych słowników opłat, zarządzanie numerami kont oraz użytkownikami.


Dwie nowości


Jeszcze w tym miesiącu PWPW udostępni również funkcjonalnośc płatności online oraz za pośrednictwem terminala POS w Portalu Starosty. Ważne przy tym jest to, że obsługa płatnosci w Portalu Starosty odbywać się będzie analogicznie jak w Systemach Pojazd i Kierowca. Dzięki temu użytkownicy nie będą musieli uczyć sie nowych funkcjonalności.


Również we wrześniu na portalu Info-Car.pl udsotępniona zostanie możliwość sprawdzenia przez kierowcę lub właściciela pojazdu czy zatrzymany dokument został już przekazany do właściwego wydziału komunikacji. Liczymy, że usługa ta zmniejszy ilośc telefonów z pytaniami o możliwość odbioru zatrzymanego dokumentu adresowanych do pracowników wydziałów komunikacji. Z kolei każdemu zainteresowanemu losami swojego dokumentu da mozliwość szybkiej weryfikacji aktualnego statusu.   

felietonista z działu
Shopping Cart
Brak produktów w Twoim koszyku.
Razem
0,00 
0