PKZ spotkanie informacyjne PWPW oraz E-KIEROWCA 30 marca 2022

Featured Video Play Icon

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie rozwiązań e-kierowca umożliwiających Ośrodkom Szkolenia Kierowców Zawodowych pobieranie i przetwarzanie PKZ, przesyłanie danych między systemami, a także zarządzanie, dokumentowanie i kontrolę procesu szkolenia.

Agenda:
1. PKZ – stan prawny /prezentacja PWPW/
2. Prezentacja rozwiązań e-kierowca
– pobieranie i przetwarzanie PKZ
– dokumentacja przebiegu szkolenia
3. Nowy program szkolenia /KW i SO/
– przebieg procesu szkolenia
– obieg dokumentów
– specjalistyczne oprogramowanie wspomagające proces kształcenia oraz naukę
na odległość
4. Omówienie kursu trenera-wykładowcy
5. Nowoczesny podpis elektroniczny SimplySign Asseco
6. Pytania i odpowiedzi

Na spotkanie zaproszone zostały także Urzędy Wojewódzkie i Wydziały Komunikacji.