PKZ – opis systemu

Praca z rozwiązaniem technologicznym Profilu Kierowcy Zawodowego, przygotowanym przez E-Kierowcę zapewnia ośrodkom szkolenia możliwość wykonania wielu operacji, w sposób przejrzysty i przyjazny, a jednocześnie zgodny z obowiązującymi przepisami. 

Oczywiście, rozpoczynamy od możliwości pobrania PKZ. Kolejne funkcjonalności to

  • wprowadzenie aktualizacji informacji o rozpoczęciu oraz zakończeniu realizacji modułów szkolenia okresowego,
  • aktualizacja informacji o rozpoczęciu i zakończeniu kursu (np. kursu na kwalifikację wstępną),
  • zwrot do centrum w przypadku przerwania szkolenia przez kursanta,
  • zwrot do starostwa w przypadku wykrycia błędu w Profilu Kierowcy Zawodowego,
  • anulowanie i korekta operacji na PKZ. 

Sam wygląd oraz organizacja systemu z punktu widzenia użytkownika jest bardzo przejrzysty i przyjazny. Przypomina system do pobierania i obsługi PKK.  Rozpoczynamy od wpisania nr PKZ i nr PESEL. Oczywiście, możemy od razu nadać kursantowi dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych do realizacji szkolenia, na które zgłosił się kursant. System automatycznie pobiera wszystkie dane kierowcy z PKZ, zarówno dane osobowe, jak i dane o dokumentach, uprawnieniach, badaniach lekarskich i orzeczeniach lekarskich. 

Wszystkie dane na temat kursanta zostaną pobrane do systemu, co ułatwia ośrodkowi pracę. Przede wszystkim unikamy popełnienia błędu (np. literówek), ponieważ wszystkie informacje zostają pobrane bezpośrednio z systemu PKZ. 

Aktualizacja o rozpoczęciu i zakończeniu modułu szkolenia jest również prosta do wykonania, ponieważ na profilu konkretnego kierowcy możemy wybrać informację, którą w danej chwili chcemy zaktualizować, np.  rozpoczęcie lub zakończenie modułu szkoleniowego lub całego szkolenia. Zgodnie z informacją zawartą w rozporządzeniu, dla każdego kursanta prowadzona będzie książka przeprowadzonych zajęć 

Przekrojowy widok wszystkich kursantów umożliwia kontrolę pracy nad postępem w realizacji szkolenia. Ośrodek w czytelny sposób widzi, jakie moduły szkoleniowe zrealizował kursant. Natomiast okna Szczegóły kursanta oraz Ewidencja osób szkolonych umożliwiają dokonanie wydruku informacji w formacie zgodnym z zalecanym w rozporządzeniu.