PKZ na ostatniej prostej – Porozmawiajmy o Branży LIVE 23 marca 2022

Featured Video Play Icon

Od czasu podpisania przez Prezydenta RP Ustawy o transporcie drogowym trwają prace nad Rozporządzeniem w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, niezbędnym do wejścia w życie nowych przepisów. Ostatnia, dostępna na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego wersja rozporządzenia pochodzi z dnia 25 lutego 2022. Nie zawiera ona jednak uwzględnionej części poprawek zgłoszonych podczas konsultacji społecznych przez organizacje branżowe OSK oraz urzędy wojewódzkie. 

Wiadomo w związku z tym, że nie jest to ostateczna wersja projektu. Tej należy oczekiwać w ostatnich dniach marca, przy czym warto zauważyć, że rozporządzenie wykonawcze ma wejść w życie już 6 kwietnia. 

Jedną z najbardziej doniosłych zmian wprowadzanych przez rozporządzenie jest Profil Kierowcy Zawodowego, który oznacza istotne zmiany w wewnętrznym i zewnętrznym obiegu dokumentów OSK, funkcjonowaniu ośrodka i sprawowaniu nad nim kontroli.

Ciekawe… Jak przygotować się do wejścia w życie przepisów, nie mając szansy na zapoznanie się z ich treścią? 
W programie Porozmawiajmy o Branży, w środę 23 marca spróbujemy rozwikłać tę zagadkę.