Pilotażowy program "Odpowiedzialny młody kierowca"

Ograniczenie liczby wypadków i zdarzeń drogowych spowodowanych przez młodych kierowców, którzy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu drogowego to cele projektu „Odpowiedzialny Młody Kierowca”. Realizowany będzie wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Program został już oficjalnie zatwierdzony przez Wojewodę Kuajwsko-Pomorskiego Rafała Bruskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Krzysztofa Starańczaka.

Zadania będą realizowane przy współpracy K-PUW (w ramach prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy działań na rzecz propagowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze województwa oraz Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

 

Będziemy zapraszali do udziału także Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Uczelnie, Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, media oraz szkoły nauki jazdy. Inicjatywa wpisuje się w realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

 

Program powstał w efekcie zdefiniowania problemów, które napotykamy zwłaszcza wśród młodych kierowców (w wieku 18-25 lat) jako uczestników ruchu drogowego. Jest to grupa uczestników ruchu drogowego, która powoduje najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym w naszym województwie.

 

Okoliczności towarzyszące wypadkom powodowanym przez „młodych kierowców”:

 

* brawura

* brak doświadczenia

* alkohol i narkotyki

* chęć zaimponowania rówieśnikom

* brak wyobraźni

* przecenianie własnych umiejętności

* skrajna nieodpowiedzialność

 

Z analiz prowadzonych przez WRD KWP w Bydgoszczy wynika, że w 2009 roku kierowcy w wieku 18-25 lat w naszym województwie spowodowali 341 wypadków, w których 40 osób poniosło śmierć a 432 osoby zostały ranne. W roku 2010 od początku stycznia do 31 października, sprawcy w tej grupie wiekowej spowodowali 255 wypadków, w których 35 osób zginęło a 349 zostało rannych.

 

Tak więc akcja „Odpowiedzialny Młody Kierowca” ma również na celu kształtowanie świadomości i kultury młodego uczestnika ruchu drogowego oraz zasad ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy. Jeszcze w tym roku pilotażowo, program będzie realizowany na terenie miasta Bydgoszczy, natomiast w przyszłym roku planowane jest stopniowe wdrażanie założeń programowych we wszystkich największych miastach województwa kujawsko – pomorskiego.

 

Obecnie trwają prace nad wydaniem płyty CD z materiałami profilaktyczno-instruktażowymi, którą m.in. za pośrednictwem podmiotów włączających się do niniejszej akcji, chcemy przekazać do jak największej grupy młodych kierowców. Przede wszystkim do szkół samochodowych oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w naszym województwie.

 

2 komentarze do “Pilotażowy program "Odpowiedzialny młody kierowca"”

  1. Pingback: faceless niches

  2. Pingback: illuminati official website

Dodaj komentarz